اسپرین

تداخل دارویی آسپرین (با آنتی بیوتیک مولتی ویتامین پرانولول)

هنگام مصرف آسپرین، باید مزایا و مضرات آن سنجیده شود تا شما و پزشک تان راحت ‌تر بتوانید تصمیم بگیرید. هنگام مصرف این دارو باید این نکات را در نظر بگیرید:

آلرژی

اگر تا به حال هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته ‌اید، به پزشک تان اطلاع دهید. همچنین اگر به چیز های دیگری مثل غذا ها، رنگ‌ ها، مواد نگهدارنده یا حیوانات آلرژی دارید، به پزشک تان اطلاع دهید. برای محصولات بدون نسخه، برچسب یا ترکیبات بسته را به دقت بخوانید.

اطفال

مطالعات درستی در مورد ارتباط سن با اثرات کپسول‌ های طولانی رهش آسپرین در بین کودکان انجام نشده است. بی ‌خطر بودن این دارو ثابت نشده است.

سالمندان

در مطالعاتی که تا به امروز انجام شده است، چیزی که تاثیر مثبت کپسول ‌های طولانی رهش آسپرین را در افراد مسن محدود کند، گزارش نشده است.

شیردهی

هیچ مطالعه ‌ای خطر این دارو را برای نوزاد شیرخوار در دوران شیردهی را تایید نکرده است. قبل از مصرف این دارو در دوران شیردهی، باید فواید و عوارض احتمالی آن سنجیده و در مورد ادامه مصرف تصمیم‌ گیری شود.

با مصرف این خوراکی ها همیشه سالم و جوان بمانید

تداخلات دارویی

با این که برخی دارو ها به هیچ وجه نباید با هم استفاده شوند، اما گاهی ممکن است دو داروی مختلف حتی اگر تداخل داشته باشند، با هم استفاده شوند. در این موارد، پزشک شما ممکن است دوز را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را برای تان تجویز کند. هنگامی که از این دارو استفاده می‌ کنید، باید پزشک تان بداند که آیا شما از دارو های زیر استفاده می ‌کنید یا خیر. دارو های زیر که با آسپرین تداخل دارند بر اساس اهمیت شان انتخاب شده‌ اند و لزوما شامل همه نمی‌ شوند.

استفاده از این دارو با هیچ‌ کدام از دارو های زیر توصیه نمی‌ شود. پزشک شما ممکن است تصمیم بگیرد که درمان تان با این دارو را متوقف کند یا سایر دارو هایی که مصرف می ‌کنید را تغییر دهد.

 • ابروسیتینیب
 • دفیبروتید
 • دی کلرفنامید
 • واکسن زنده ویروس آنفلوانزا
 • کتورولاک

مصرف این دارو با هر یک از دارو های زیر معمولا توصیه نمی‌ شود، اما ممکن است در برخی موارد لازم باشد. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک ممکن است دوز یا تعداد دفعات مصرف یک یا هر دو دارو را تغییر دهد.

آکاربوز آمی تریپتیلین اکسید بندروفلومتیازید سرتوپارین
آسکلوفناک آموکساپین بنزتیازید کلروتیازید
استتاسین آمفوتریسین بی بتامتازون کلرپروپامید
آسنوکومارول آمتولمتین گواسیل بتریکسابان کلرتالیدون
استازولامید آناگرلید بیوالیرودین کولین سالیسیلات
آلکلومتازون انیسیندیون برینزولامید سیکلسوناید
آلدوسترون آپیکسابان برومفناک سیلوستازول
آلیپوژن تیپارووک اردپرین بودزوناید سیس پلاتین
آلتپلاز، نوترکیب آرگاتروبان بوفکساماک سیتالوپرام
آمسینونید باسیتراسین بومتانید کلوبتازول
آمیکاسین بکلومتازون کاپلاسیزوماپ-yhdp کلوبتازون
آمیلوراید بمتیزید کاپرومایسین کلوکورتولون
آمینپتین بمیپارین کاپتوپریل کلومیپرامین
آمی تریپتیلین بنازپریل سلکوکسیب کلونیکسین
کلوپامید دزوکسی متازون دیپیرون اتودولاک
کلوپیدوگرل دسوونلافاکسین دورزولامید اتوفنامات
کورتیزون دگزامتازون دوتیپین اتوریکوکسیب
سیکلوپنتیازید دکسی بوپروفن داکسپین اتوزولین
سیکلوسپورین دکسکتوپروفن دروکسیکام فلبیناک
سیکلوتیازید دیازوکسید دولوکستین فنوپروفن
دابیگاتران اتکسیلات دی بنزپین ادوکسابان فپرادینول
دالتپارین دیکلوفناک انالاپریل فپرازون
داناپاروید دیکومارول انالاپریلات بابونه گاوی
دفلازاکورت دی فلورازون انوکساپارین فلوکتافنین
دزیپرامین دی فلوکورتولون اپلرنون فلوکروناید
دزیرودین دیفلونیسال اپتیفیباتید فلودروکورتیزون
دسموپرسین دیفلوپردنات اسیتالوپرام فلوفنامیک اسید
دسوناید دیگوکسین اتاکرینیک اسید فلومتازون
فلونیزولید جنتامایسین ایندومتاسین مفنامیک اسید
فلوسینولون جینکو اینوترسن ملیتراسن
فلوسینونید گلیمپراید کانامایسین ملوکسیکام
فلوکورتین گلیپیزید کتوپروفن متفورمین
فلوئوکورتولون گلایبورید لپیرودین متازولامید
فلورومتولون گوسیپول لوومیلناسیپران متوترکسات
فلوکستین هالسینونید لیزینوپریل متیکلوتیازید
فلوراندرنولید هالوبتازول لیتیوم متیل پردنیزولون
فلوربی پروفن هپارین لوفپرامین متولازون
فلوتیکازون هیدروکلروتیازید لورنوکسیکام میلناسیپران
فلووکسامین هیدروکورتیزون لوتپردنول موکسیپریل
فونداپارینوکس هیدروفلومتیازید لوکسوپروفن مومتازون
فوسکارنت ایبروتینیب لومیراکوکسیب مورنیفلومات
فوزینوپریل ایبوپروفن مکی مورلین نابومتون
فسفنی توئین ایمی پرامین مکلوفنامات نادروپارین
فوروزماید اینداپامید مدریسون ناپروکسن

استفاده از این دارو با هر یک از داروهای زیر ممکن است باعث افزایش خطر عوارض جانبی خاص شود، اما استفاده از هر دو دارو می‌تواند بهترین درمان برایتان باشد. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک ممکن است دوز یا تعداد دفعات مصرف یک یا هر دو دارو را تغییر دهد.

آسبوتولول اسمولول نیتروگلیسیرین تاماریند
آتنولول ایمیداپریل اکسپرنولول تموکاپریل
بتاکسولول لابتالول پنبوتولول تنکتپلاز
بیسوپرولول لووبونولول پیندولول تیمولول
کارتئولول متیپرانولول پروبنسید استرپتوکیناز
کارودیلول متوپرولول پروپرانولول نبیولول
سلیپرولول نادولول سوتالول دلاپریل

بهترین زمان مصرف آسپرین برای سلامت قلب (تحقیقات جدید)

سایر تداخلات دارویی

برخی از دارو ها را نباید در زمان خوردن غذا یا نزدیک به آن یا با انواع خاصی از غذا ها استفاده کرد زیرا ممکن است باعث ایجاد تداخل دارویی شود. استفاده از تنباکو با برخی دارو ها هم ممکن است باعث ایجاد تداخل در عملکرد این دارو شود. دارو های زیر بر اساس اهمیتی که از نظر داشتن تداخل دارویی با ‌آسپرین دارند، انتخاب شده ‌اند و لزوما همه را شامل نمی ‌شوند.

استفاده از آسپرین با موادی که حاوی اتانول است، می‌ تواند باعث افزایش خطر برخی عوارض جانبی شود، اما ممکن است در برخی موارد این مصرف اجتناب ‌ناپذیر باشد. در صورت مصرف هم زمان، پزشک ممکن است دوز یا تعداد دفعات مصرف این دارو را تغییر دهد یا دستورالعمل‌ های خاصی در مورد مصرف غذا یا تنباکو به شما بدهد.

سایر مشکلات پزشکی

وجود سایر مشکلات پزشکی ممکن است مصرف این دارو را ممنوع کند. در صورت داشتن هر گونه مشکل پزشکی دیگر، به خصوص موارد زیر، مصرف آسپرین را قطع کنید:

 • آلرژی به دارو های ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs)
 • ابتلا به آسم همراه با پولیپ بینی و رینیت یا داشتن سابقه آن ها
 • زخم معده یا خونریزی
 • مشکل کبدی حاد
 • مشکل کلیوی حاد
 • بیماری کلیوی شدید
 • بیماری کبدی شدید

بهترین زمان مصرف آسپرین با دوز کم (و اهمیت مصرف آن)


اپ چرب زبان

با اپلیکیشن چرب زبان، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!


linkآسپرین

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up